தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்களின் தன்அறிமுக தொகுப்பு ‘ஸ்கிரிப்டி’ல்!

 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்களின் தன்அறிமுக தொகுப்பு ‘ஸ்கிரிப்டி’ல்!

‘குங்குமம்’ இதழில் தொடராக நான் எழுதிய எழுத்தாளர்களின் தன்அறிமுகம் புத்தகவடிவில். இதோ இங்கே படிக்கலாம்.