தைத்திருநாள் வாழ்த்துகள்!

நாங்கள் கொண்டாடும் ஒரே பண்டிகை, இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லும் நாளான பொங்கல்தான்.

படம்

எளிமையாக எங்கள் வீட்டில் பொங்கலிட்டு இயற்கைக்கு நன்றி சொன்னோம்!

படம்

நண்பர்களுக்கு தைத் திருநாள் வாழ்த்துகள்.