தாமரை : சில புகைப்படங்கள்

DSCN0723

DSCN0729

DSCN0726

Lotus leaf

Lotus leaf (2)