நெகிழவைத்த தந்தை

refugee story

இந்தப் படம் செவ்வாய்கிழமை பகிரப்பட்டு இணையத்தில் வைரலான படம். இந்தப் படத்தை ஒவ்வொருமுறை பார்க்கும்போதும் கண்களில் கசியத் தொடங்குகின்றன. அப்பா என்பவர் வெறுமனே இனிஷியல் தருபவர் என்கிற நிலையிலே பார்த்து வளர்ந்த என் உளவியல் காரணமும் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.  இந்தப் படத்தில் இருக்கும் சிரிய அகதியான அப்துலின் தாய்மையை என்னால் உணர முடிகிறது. என்னை மட்டுமல்ல,  அகதிகளை கரப்பான்பூச்சிகளாகப் பார்க்கும் மேற்கத்தியர்களின் இதயத்திலும் இது ஈரத்தை கசிய வைத்திருக்கிறது. பின்னணியை இப்போது. காமில் எழுதியிருக்கிறேன்.