அண்ணாவை மறந்த திராவிடக் கட்சிகள்…

சி. என். அண்ணாதுரையின் 107-வது(செப்டம்பர் 15) பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் என்பதை அண்ணா வழிவந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு நினைபடுத்துகிறோம்.