புத்தக அறிமுகம்

1, சூன்யப் புள்ளியில்பெண்
நவ்வால்எல்சதாவி
தமிழில்லதாராமகிருஷ்ணன்

ஆண்வயப்பட்டசமூகம்பெண்உடல்மீதுசெலுத்தும்வன்முறை


2, க​தைக்கான முடிவு உங்களிட​மே – புது​மையான புத்தக அனுபவம்!

The Enemy of my enemy

Banana Republic – The Enemy of my enemy 2

விலை : ரூ. 90
ஆசிரியர் : Anshumani Ruddra
வெளியீடு : Scholastic India

 

 

3. காடுகளில் அல்ல, அரசர்களின் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கப்பட்டவை சிங்கங்கள்!

Exotic Aliens: The Lion & The Cheetah in India 

ரோமிலா தாப்பர் மற்றும் மொகலாய வரலாற்று ஆய்வாளர் யூசுப் அன்சாரியுடன் வால்மீகி தாப்பர்

Advertisements