கோடை மழை பூக்கள்

நேற்று பெய்த கோடை மழையில் பூத்த பூக்கள் இவை. வழக்கத்தைவிட நேற்று பூத்த இந்த பன்னீர் ரோஜா, அதிக வண்ணத்துடனும் மணத்துடனும் இருந்தது. இவை தொட்டியில் வளர்கின்றன.

DSCN3050

பன்னீர் ரோஜா

DSCN3051

மணத்தக்காளி பூ

DSCN3061

வெள்ளை சங்கு பூ

DSCN3066

பாகல் பூ

இந்த மல்லியின் பெயர் என்ன?

DSCN0928

சிறு செடியாக

ஆறு மாதங்களுக்கு முன் இந்த காக்கடாம் பூ செடியை வாங்கினேன். தற்போது புதர்போல வளர்ந்துவிட்டது. சிறுசெடியாக வாங்கியபோதே இரண்டு பூக்கள் பூத்திருந்தன. தற்போது புதர்ச்செடியாக வளர்ந்து நிற்கிறது. கடந்த வார மழைக்குப் பிறகு, நேற்று இது பூ பூத்தது. மொட்டு இளங்சிவப்பு நிறத்திலும் பூ வெண்மையாகவும் இருந்தது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நிறைய இடங்களில் இந்த மலர் சாகுபடி நடக்கிறது. எனக்கு இது பழக்கப்பட்ட பூ, எனக்குத் தெரிந்தவரை இதை காக்கடாம் பூ என்பார்கள். மல்லிகை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவர இனம் இது. பூக்கும்போது மட்டும் வாசனையாக இருக்கும். அடுத்த நாள் காலை வரையில் வாடாமல் (இது வாடாமல்லி அல்ல, வாடாமல்லி மல்லிகை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரம் அல்ல) இருக்கும்.

DSCN0209

வெண்மையான பூ

 

DSCN0211

செடியின் கிளைகள்

 

மேலதிக தகவல்களுக்கு இணையத்தில் தேடினேன். இதன் உயிரியல், தமிழ்ப்பெயர்களை சரியாக அடையாளம் காண முடியவில்லை.

Jasminum multiflorum என்ற அறிவியல் பெயர்தான் இதைக் குறிக்குமா என விவரம் தெரிந்தவர் சொல்லவும். தமிழில் வேறுபெயர்கள் இருக்கிறதா?