ராதாகிருஷ்ணன் நினைவாகத்தான் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாட வேண்டுமா?

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரான சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாளான இன்று ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. நல்ல ஆசிரியர் என்பதற்கான இலக்கணம் குறித்தும் அவர் மாணவர் சமுதாயத்துக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் அவரவர் பாணியில் கருத்துக்களை அள்ளித் தெளிக்கிறார்கள். முகப்புத்தகம் நிரம்பி வழிகிறது, தொலைக்காட்சிகள் பிரைம் டைம் விவாதங்களை நேற்றே முடித்துவிட்டன. வானொலிகள் வாய் வலிக்க இன்னமும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன. எந்த ஊடகமும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆசிரியர் சமுதாயத்துக்கும் மாணவர் சமுதாயத்தும் என்ன செய்தார் என்று எப்போதுமே சொல்வதில்லை.

ராதாகிருஷ்ணன் யார்? ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடும் பெருமை வாய்ந்த ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் எப்படி இந்திய வரலாற்றிலிருந்து மறைக்கப்பட்டார் என்று என்னுடைய அறிதலை எழுதியிருக்கிறேன். அவரை ஏன் மறந்தோம் என்கிற குற்றவுணர்வு எனக்கு உண்டு. உங்களுக்கும் ஏற்படும்.