காவிமயமாகும் ஊடகங்கள்

ஊடகங்களில் தொடர்ந்து துவேஷ கருத்துக்களைப் பரப்பிவரும் பாஜக ஆதரவாளர்கள் குறித்தும் அவர்களை என்ன நோக்கத்துக்காக ஊடகங்கள் பயன்படுத்துகின்றன என்பது குறித்தும் பேசுகிறது இந்தப் பதிவு. இப்போது.காமில் வெளியானது.