சென்னை எழும்பூர் மியூசியம் – புகைப்படத் தொகுப்பு

சமீபத்தில் சென்னை எழும்பூர் மியூசியம்  சென்றிருந்தபோது எடுத்த புகைப்படங்கள்…

DSCN0328

??????????

DSCN0345

??????????

??????????