இவரும் தொகுப்பாளிதான்!

http://www.economist.com/multimedia?bclid=1242934274001&bctid=2035061303001

நம்மூரில் தொகுப்பாளினிகள் என்றாலே முதல் தகுதியாக 20 வயதுக்குள் இருக்கவேண்டும். அழகும் ‘அம்ச’முமாக இருந்தால்தான் கேமாராவுக்கு முன்னாலேயே நிறுத்துவார்கள். குத்து பாடல்களை தொகுத்தளிக்க அந்த தகுதி தேவையாக இருக்கிறது. சரி போகட்டும் ‘தி எகனாமிஸ்ட்’ பத்திரிகையின் இணைய பக்கத்தில் 2012-ன் சிறந்த புத்தகங்களை பட்டியலிடுகிறார்கள் இந்த தொகுப்பாளின் வீடியோ இணைப்பு இங்கே…